Termeni si conditii

Adresa ANPC : www.anpc.gov.ro

0800 080 999 linie telefonica cu apelare gratuita din ROMTELECOM

Cod CAEN pentru comert electronic: 4791

 

Numar Registrul General ANSPDCP: 0008658

 

Drepturile dvs privind protectia datelor personale:


Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice INTERNATIONAL TIBECOM & CO TRUST SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

 

Scopul colectarii datelor este: facturarea corespunzatoare a comenzilor si livrarea la adresa exacta a comenzilor.

 

Datele furnizate sunt necesare facturarii si livrarii corespunzatoare a comenzii dvs. Refuzul dvs.determina neprocesarea comenzii dvs. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: INTERNATIONAL TIBECOM & CO TRUST si firmele partenere.

Informatiile utilizatorilor site-ului www.internationaltibecom.ro vor putea fi folosite numai pentru comunicari comerciale cu INTERNATIONAL TIBECOM & CO TRUST sau cu partenerii acestuia.

Orice date specifice privitoare la situatia si starea produselor se pot obtine contactandu-ne online sau prin email / telefon, la adresele cuprinse in prezentul site.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: office@trusttibecom.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

 

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal


Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date este reglementată de Regulamentul UE nr. 2016/679 (denumit în continuare” Regulamentul”). 

INTERNATIONAL TIBECOM&CO TRUST, precum și persoana împuternicită au obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentruopurile specificate datele personale colectate de la Client.


Scopul colectării și prelucrării datelor este: activități de promovare a Produselor și serviciilor, activități comerciale, activități de statistică și cercetare de piață, informarea clienților/utilizatorilor privind situația contului lor de pe www.internationaltibecom.ro, informarea clienților/utilizatorilor privind activităţi de marketing, activităţi comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piața, activități de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului.


Datele colectate sunt utilizate și prelucrate de către INTERNATIONAL TIBECOM&;CO TRUST direct sau prin persoanele împuternicite de către International Tibecom.


Datele cu caracter personal introduse de către Client în Formular sunt necesare în vederea încheierii Contractului dintre INTERNATIONAL TIBECOM&CO TRUST și Client. Contractul nu se va considera încheiat, dacă Clientul refuză introducerea datelor cu caracter personal în Formular. Astfel, INTERNATIONAL TIBECOM&CO TRUST nu va fi obligată să livreze Produsul.


În conformitate cu dispozițiile Regulamentului Clientul beneficiază de următoarele drepturi:
-dreptul de informare; operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective: identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau  categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

 

-dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. 

 

-dreptul de intervenţie asupra datelor; respectiv rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost  dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate mai sus.

 

-dreptul de opoziţie (respectiv persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 

-dreptul de a se adresa justiţiei; respectiv dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

 

- dreptul la portabilitate:La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumnevoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele  dumnevoastră cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dumnevoastră.


- dreptul la ștergere:puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

  • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.